GlasThe Voice

Glas PROTIV ekstremizma, izolacije, nasilja i mržnje
Glas ZA pobedu evropske politike koja se ponovo budi
Glas ZA sopstveni stav, sopstveno uverenje, bez kompromisa sa suštinom

/

PREDSEDNIK
Nemanja Milošević

Oženjen, otac dvoje dece. Rođen u Beogradu, 4.11.1973. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Beogradu. Diplomirao je na Katedri za istoriju Jugoslavije Istorijskog Odeljenja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Magistrirao je na Fakultetu političkih nauka na međunarodnim studijama. Na Fakultetu organizacionih nauka mu je usvojena doktorska teza na temu upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru koju još nije odbranio. Autor je više članaka iz oblasti vojne i društvene istorije, upravljanja ljudskim resursima, učesnik više međunarodnih konferencija i simpozijuma.Od 2001. do 2007. godine bio je zaposlen u Ministarstvu odbrane, kao istraživač u Vojnoistorijskom institutu i Institutu za strategijska istraživanja. Od sredine 2007. do kraj te godine sarađivao je sa Centrom za civilno-vojne odnose (danas: Beogradski centar za bezbednosnu politiku). Od 2008. do kraj 2011. godine radio u Misiji OEBS-a u Odeljenju za sprovođenje zakona. Od 2012. godine do danas kao samostalni konsultant radi na velikim međunarodnim projektima u oblasti reforme državne uprave i ministarstva unutrašnjih poslova. Kao menadžer višemilionskih projekata bilateralnih donatora radio je za brojne međunarodne organizacije kao što su Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga – DCAF i Međunarodna upravljačka grupa - IMG, UNDP, GIZ i drugi. Od 14.maja ove godine na Skupštini GLAS-a izabran je za predsednika.


/

POTPREDSEDNIK
Ivan Videnović

Fizičar, vanredni profesor Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirao i magistrirao u Beogradu u oblasti fizike plazme, doktorirao u oblasti fizike nanostrukturnih materijala na Univerzitetu u Bazelu u Švajcarskoj. Autor dve naučne monografije i radova u renomiranim međunarodnim naučnim časopisima. ​Od 2002-2007. član stranke G17 Plus. U periodu 2005-2007. u Vladi Srbije na mestu pomoćnika ministra nauke za međunarodnu naučno-tehnološku saradnju i državnog sekretara za nauku. Vodio pregovore sa Evropskom komisijom i proces pristupanja Srbije Okvirnim programimaEU za istraživanja i razvoj (2007), kao i nadzor Programa nuklearne dekomisije u Institutu za nuklearne nauke „Vinča“. Oficir UN u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju u Beču 2008-2015, menadžer programa tehničke saradnje za region Evrope. Konsultant je Međunarodne agencije za atomsku energiju, Parlamentarne skupštine OEBS-a, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvojai Direktorata za radiološku i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije.