Glas za Glas

Glas ZA
EU i NATO

EU: reforme u saradnji sa evropskim institucijama, integracija sa susedima. NATO: strateški savez sa slobodnim svetom, bezbednost od stranih i domaćih diktatura i diktatora.

Pridruživanje razvijenim evropskim ekonomijama. Više prava i sloboda: brže i neometano kretanje ljudi, ideja, kapitala i roba. Više ekonomskih sloboda: nove finansijske institucije, podsticanje domaćih investicija. intenziviranje rada na EU poglavljima 23 i 24 : vladavina prava, poštovanje Ustava i zakonitosti. Budžetski prioriteti: obrazovanje, nauka i tehnologija, infrastruktura EU i NATO, okviri nove susedske politike. Pomirenje sa svim susedima, ukidanje granica, ekonomska integracija. Kulturna, naučna, infrastrukturna obnova bivšeg jugoslovenskog prostora.

GLAS! / THE VOICE!

ZA pobedu evropske politike koja je jedini garant slobode, demokratije i individualizma. PROTIV ekstremizma, izolacije, nasilja i mržnje.
ZA sopstveni stav, sopstveno uverenje, bez kompromisa sa suštinom.
ZA etiku odgovornosti.
Naši preci imali su svoje šanse, i svoje nesreće, naša deca će stvarati svoje šanse, i svoju sreću. Mi se danas borimo svako za sebe. Time i za naše pretke, time i za našu decu. Ali prvo za sebe.
Da se ne obaziremo na zastupljenost u Narodnoj skupštini koja je postala poprište političkog nasilja i neodgovornosti.
Da zaključimo regionalne saveze s bliskim susedskim političkim organizacijama.

Glasati po savesti bi značilo glasati za ono što vi smatrate da je dobro. Bez obzira da na vaša očekivanja da li ćete biti u većini ili ćete ostati u manjini. Dakle, ne kalkulišući o tome kako će glasati svi ostali. Samo tako može da se utvrdi tzv. narodna volja. Samo tako je vaš glas odgovoran, jer se samo to i traži od vas kao građanina. Ne postoji bačeni glas. Njega su izmislili političari manjeg zla i pobornici status quo-a. Političari će onda u svojoj želji da budu uspešni, kalkulisati i podešavati svoje ponašanje prema ukupnom zbiru i rezultanti tih pojedinačnih mišljenja, volja i odluka, ali ni oni to ne mogu da čine, ako ta lična i pojedinačna mišljenja nisu jasno izražena. Niti je iko odgovoran za to kako će biti tumačen njegov savesni izbor, kako on može biti upotrebljen u datim okolnostima. Jer ni okolnostima se ne može robovati, i same okolnosti se nekad moraju menjati. U protivnom te okolnosti postaju naš fatum. Političar možda mora nekad da bude pragmatičan, birač to ne sme da bude, jer gubi svojstvo birača i postaje i sam političar. Razvijeno demokratsko društvo, kao složeni sistem, počiva na diferencijaciji i poštovanju uloga.


Glas