Glas za Glas

Glas ZA
EU i NATO

EU: reforme u saradnji sa evropskim institucijama, integracija sa susedima.
NATO: strateški savez sa slobodnim svetom, bezbednost od stranih i domaćih diktatura i diktatora.

Pridruživanje razvijenim evropskim ekonomijama.
Više prava i sloboda: brže i neometano kretanje ljudi, ideja, kapitala i roba.
Više ekonomskih sloboda: nove finansijske institucije, podsticanje domaćih investicija.
intenziviranje rada na EU poglavljima 23 i 24 : vladavina prava, poštovanje Ustava i zakonitosti.
Budžetski prioriteti: obrazovanje, nauka i tehnologija, infrastruktura EU i NATO, okviri nove susedske politike.
Pomirenje sa svim susedima, ukidanje granica, ekonomska integracija.
Kulturna, naučna, infrastrukturna obnova bivšeg jugoslovenskog prostora.